Shockwave therapie

Shockwave therapie stimuleert de zelfhelende werking van het lichaam. Dit komt door het toedienen van de akoestische drukgolven (shockwaves). De fysiotherapeut brengt deze drukgolven aan door met de behandelkop over de pijnlijke plek in het lichaam van de patiënt te bewegen. De afgegeven energie wordt via de behandelkop opgenomen in het pijnlijke weefsel van de patiënt. Hierop reageert het lichaam door het vrijmaken van verschillende herstelstimulerende stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na, andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel en verbeteren de doorbloeding op de plaats van de aandoening. Beide reacties resulteren in een snel weefselherstel.

De  indicaties voor shockwave therapie waarbij de werking bewezen veilig en effectief is zijn:

Fasciitis plantaris (hielspoor),
Achillespees problematiek
Rotatorcuff tendinopathie  (peesproblematiek rondom het schouder, al dan niet met verkalkingen)
Epicondylitis lateralis (tennisarm).

Nog niet wetenschappelijk bewezen maar wel succesvol toepast bij:
Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS/shin splint)
Carpaal Tunnel Syndroom (CTS).

Een minder bekende toepassing van shockwave therapie is de behandeling voor het verminderen van spasticiteit na CVA (hersenbloeding), bij MS en Cerebrale Parese. Hierbij worden de spastische spieren behandeld met als doel ze meer te laten ontspannen waardoor oefenen gemakkelijker wordt of het aantal aanvallen van spasmes wordt verminderd wat bijvoorbeeld effect kan hebben op de slaapkwaliteit of pijn.

Shockwave therapie is bij ons nooit een op zichzelf staande behandeling. Er wordt altijd ook gekeken naar de manier waarop u beweegt en er wordt geprobeerd het bewegingspatroon van het aangedane gewricht te verbeteren en spieren te versterken door middel van gerichte oefeningen. De interventie met shockwave therapie is kortdurend. Bij orthopedische problemen (spieren en pezen) is dit maximaal 5x. Voor de behandeling van spasticiteit wordt een protocol aangehouden van 3-4x, in achtereenvolgende weken, waarna de behandeling eventueel herhaald kan worden als het effect weg ebt.

Shockwave therapie maakt deel uit van de fysiotherapeutische behandeling. U hoeft daarom geen eigen bijdrage te betalen voor de shockwave. Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, tenzij u al over uw maximum bent. Bij spasticiteit wordt het ook vergoed als fysiotherapie en kan het uit de aanvullende verzekering of de basisverzekering vergoed worden.

Wij werken samen met de echografisten van Zandstra en Van der Meer, als we duidelijkheid willen hebben over wat er precies met een pees aan de hand is. Met deze aanvullende informatie kunnen we dan gericht behandelen.

De shockwavetherapie bij peesproblematiek wordt bij ons gegeven door Siska Folkertsma en Erik Visser. Bij spasticiteit wordt de behandeling uitgevoerd door Corina Wouters en Hermien Wierdsma.