Fysiotherapie

De fysiotherapeut maakt bewegen weer mogelijk!

Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt en behandelt bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rugpijn en nekpijn en problemen met de gewrichten zoals schouderklachten en heupklachten. De pijn kan variëren van mensen die vrijwel invalide zijn tot topsporters die door een blessure niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na operaties, ongelukken of ziekte en soms ook bij het verminderen van hoofdpijn en/of duizeligheid.

Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam. Een behandeling kan ook een begeleidend of adviserend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen. Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk om zonder specifieke verwijzing van de huisarts naar een fysiotherapeut te gaan. Het is dan de fysiotherapeut die met u bespreekt of fysiotherapie de juiste keuze is voor het verminderen van uw klachten. Een eenmalig consult voor advies of loopanalyse is ook mogelijk.

De therapie:

Oefentherapie of bewegingstherapie vormen een belangrijk onderdeel van de fysiotherapie. De oefentherapie kan verschillende doelen hebben, zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten, bewustwording en verbetering van houding- en bewegingsgevoel en verbeteren van de algemene conditie. Oefentherapie kan ook bestaan uit ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het begeleiden van de patiënt zodat die zelf weer goed kan bewegen en problemen in de toekomst kan voorkomen!
Soms is het nodig om de spieren los te maken zodat het lichaam weer goed kan bewegen. Dit gebeurt door middel van (bindweefsel) massage of rekkingen.

Bovenstaande behandelingen kunnen zo nodig ondersteund worden door het gebruik van medical tape, dry needling of apparatuur zoals shockwave, ultra-geluid of interferentie.

Alle fysiotherapeuten van onze praktijk zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF). Dit houdt in dat we voldoen aan alle eisen met betrekking tot bijscholing en overleg. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van uw behandeling. Naast verplichte scholing volgen we allemaal jaarlijks cursussen en workshops die in ons interessegebieden liggen. Dit doen we om onze kennis te verdiepen of bekend te raken met nieuwe inzichten met betrekking tot aandoeningen of therapievormen.

 

PRIVACY IN DE PRAKTIJK

Als patiënt in onze praktijk heeft u wettelijk recht op bescherming van uw privacy. In de praktijk houdt dit in dat uw gegevens alleen in te zien zijn door onze fysiotherapeuten. Informatie aan derden die geen behandelrelatie met u hebben kan alleen verstrekt worden met uw schriftelijke toestemming (bijvoorbeeld voor verzekeringen). In principe worden ook geen inlichtingen gegeven aan belangstellenden die naar u informeren.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ten aanzien van dossiers maar ook van gesprekken die u tijdens de behandeling voert.

Het komt voor dat collega’s fysiotherapeuten tijdens een behandeling binnenkomen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit vooraf aangeven en zullen wij hier rekening mee houden.

KLACHTEN

Mocht het voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandeling of over uw bejegening dan hopen we dat u dat met uw therapeut of één van onze collega’s kunt bespreken. Komt u er niet uit dan kunt u een klacht indienen bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) bij de klachtencommissie of de Commissie van Toezicht, of bij het Regionaal Tuchtcollege. Contactinformatie: Klachtencommissie en Commissie van Toezicht van het KNGF: 033-4672900. Regionaal tuchtcollege: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl