Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut houdt zich bezig met kinderen die een aandoening hebben aan zintuigen, houdings- en bewegingsapparaat, zenuwstelsel of organen.

In de anders natuurlijke ontwikkeling die kinderen al spelend en bewegend doormaken kunnen door een aandoening problemen ontstaan. De ontwikkeling kan vertraagd of afwijkend zijn of niet geheel harmonieus verlopen. Het signaleren van (dreigende) problemen kan komen van de ouders zelf, de huisarts/specialist, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), jeugdzorg of, bij het schoolgaande kind, door de leerkracht.

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden op een rijtje gezet van signalen, indicaties en aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:

 • Voorkeurshouding en/of scheef of afgeplat hoofdje (om de ernst van de afplatting in beeld te brengen kan er een schedelmeting worden gedaan, ook wel plagiocephalometrie genoemd. Voor meer informatie www.ekwip.nl)
 • A-symmetrische houding of ontwikkeling (in het verleden ook wel bekend onder de naam KISS, waarbij er sprake is van een voorkeurshouding met aanhoudende hoogcervicale (nek) functiestoornissen
 • Vertraagde motorische ontwikkeling
 • Huilbaby
 • Slappe en/of te rustige baby
 • Pre- dysmatuur kind (te vroeg geboren en/of groeiachterstand voor geboorte)
 • Kinderen waarbij hun lichaam niet goed functioneert (bijvoorbeeld door ziekte, letsel of aangeboren afwijkingen)
 • Mentale retardatie (achterstand in de verstandelijke ontwikkeling)
 • Hypotonie en hypertonie
 • Hypermobiliteit
 • Billenschuiver
 • Sensomotorische problemen bij kinderen met autisme en autisme verwante stoornissen: ADHD, PDD-NOS, Syndroom van Asperger, ADD, DCD
 • Schrijfproblemen
 • Orthopedische problemen
 • Ademhalingsproblemen bij astma, cystic fibrosis, hyperventilatie
 • Neurologische problemen zoals spina bifida, Erbse parese/plexus brachialis parese, spasticiteit, hemiplegie, quadriplegie, NLD
 • Hersenbeschadiging zoals Cerebrale parese
 • Opvallende motoriek: tenenloper, afwijkend of ander looppatroon, veel vallen, onhandige motoriek
 • Jeugdreuma
 • Houdingsproblemen
 • Lichamelijke spannings- en pijnklachten
 • Hoofdpijnklachten

Wanneer u problemen denkt te herkennen in de motoriek van uw kind kunt u zonder tussenkomst van huisarts of consultatiebureau arts een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut. Een verwijzing is niet altijd meer nodig. Wanneer er toch een verwijzing is gewenst, zal dit besproken worden.

De kinderfysiotherapeut heeft zich via een drie-jarige post-HBO opleiding gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van het zich ontwikkelende kind in de leeftijd van 0-18 jaar.
De behandeling is erop gericht de motorische en zintuigelijke ontwikkeling te stimuleren, waarbij het kind uiteraard centraal staat.
De ouders of verzorgers worden betroken bij het proces zodat ook zij actief kunnen participeren in het functioneren van het kind. Behalve ouders bij het behandelingsproces te betrekken kan het ook zeer gewenst zijn overleg te plegen met andere disciplines zoals de leerkracht van school (voor het schoolgaande kind), maar ook andere (para)medische zorgverleners zoals logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog/psycholoog.

De jonge kinderen (0-2 jaar) worden vaak aan huis behandeld, een voor het kind vertrouwde en rustige omgeving. Ook bij oudere kinderen met een ernstige handicap kan voor behandelen aan huis worden gekozen.

Akkelien Altena is onze geregistreerde master kinderfysiotherapie.

Vanwege onze locatie in de Hertog is er nauw overleg met de kinderartsen en medewerkers van het consultatiebureau.

Zie ook www.kinderfysiotherapie.nl