Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de gezondheidsproblemen in
relatie tot stoornissen in de functie van de wervelkolom en extremiteiten. Halverwege de jaren tachtig is manuele
therapie erkend door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In 1984 is de NVMT volwaardig lid
geworden van de International Federation of Orthopeadic Manipulative Therapists (IFOMT), lidvereniging van de
World Confederation for Physical Therapy (WCPT).

Manuele therapie in Nederland bestaat uit een specifieke diagnosestelling en een fysiotherapeutische
behandeling, waar nodig aangevuld met manipulaties en mobilisaties. Bij cliënten is de manueel therapeut
vaak bekend door manipulaties aan het bewegingsapparaat.

De behandeling zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie.Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties ( volksmond ‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk

Door de gespecialiseerde opleiding en de specifieke onderzoeks- en behandelmethode is manuele therapie geschikt voor aandoeningen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Als manuele therapie niet geïndiceerd is, dan kunnen manueeltherapeutische technieken in andere bewegingsketens voorwaardenscheppend werken voor herstel.

Siska Folkertsma, Erik Visser En Auke Sijbesma zijn onze manueel therapeuten. Zij zijn opgeleid bij de SOMT en hebben alle drie een master titel.