Corona maatregelen

Wij zijn heel blij u weer te mogen verwelkomen op de praktijk! Om dit mogelijk te maken én te houden en voor het voorkomen van verspreiding van het Corona virus hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

Om contactmomenten zo laagfrequent mogelijk te houden wordt uw eerste consult zoveel mogelijk via telefoon of beeldbellen gedaan. Hierin kunnen uw klachten en uw hulpvraag al in kaart worden gebracht, kan uitleg worden gegeven en kunnen alvast oefeningen worden besproken. Tijdens dit consult overlegt de therapeut met u hoe verder behandeld kan worden. Mogelijk worden één of meerdere vervolgconsulten ook telefonisch of via beeldbellen gedaan.

De praktijk is alleen toegankelijk voor patiënten en medewerkers die geen verkoudheidsklachten hebben (en gezinsleden ook niet). Bij het maken van een afspraak en voor elke vervolgafspraak wordt hiernaar gevraagd.

U kunt uw handen ontsmetten bij de ingang van de wachtruimte

Geef elkaar de ruimte bij de trap of lift en in de wachtkamer. In de lift één persoon (of twee mensen uit één huishouding) tegelijk.

De wachtkamer is zo ingericht dat de kans op overbrengen van het virus zo klein mogelijk is. Daarom is de leestafel verwijderd en staan de stoelen op ruim 1,5m uit elkaar. We verzoeken u op een stoel plaats te nemen die zo dicht mogelijk bij de behandelkamer van uw therapeut is (indien bekend) en uw jas mee te nemen in de behandelruimte.

Kom maximaal 5 minuten vóór uw afspraak en kom alleen. Kinderen kunnen begeleid worden door één ouder.

In de behandelkamer wordt zoveel mogelijk 1,5m afstand gehouden.

De behandeltafels worden na elk gebruik gereinigd. Neemt u zelf eventueel een handdoek mee.

In de oefenzaal komen bij de kant van Fysiotherapie De Hertog maximaal 4 mensen tegelijk, inclusief de fysiotherapeut. De apparaten worden zodanig gebruikt dat er altijd 1,5m afstand is. Apparatuur wordt na gebruik schoongemaakt. De kleedkamers zijn gesloten.

In de praktijk houden we ons aan de richtlijn van het RIVM: we schudden geen handen, niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog, gebruiken we papieren zakdoekjes en wassen onze handen vaak en goed.

Volgens de richtlijnen van het KNGF hoeven er geen gezichtsmaskers en/of handschoenen te worden gebruikt als zowel patiënt als therapeut geen Corona verschijnselen heeft. In overleg wordt het in bepaalde gevallen wel gedaan.

Wij begrijpen at deze maatregelen uitgebreid en lastig zijn, maar alleen onder deze voorwaarden kunnen wij directe patiëntenzorg bieden en proberen het Corona virus te beheersen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Team Fysiotherapie De Hertog