Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. De oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Hij of zij heeft na de reguliere opleiding een zware vervolgopleiding gedaan en hierbij de kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep.

Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden zijn kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang. De oncologie fysiotherapeut richt zich onder andere op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen die op kunnen treden bij de oncologische patiënt zijn: pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Naast de fysieke klachten die kunnen optreden tijdens het doormaken van de ziekte kanker spelen ook psychische en sociale factoren een rol. De oncologiefysiotherapeut maakt deze factoren bespreekbaar, biedt een luisterend oor en coacht de mensen op dit vlak.

De oncologiefysiotherapeut kan in alle fasen van de ziekte begeleiding bieden, zowel op de praktijk als ook in de thuissituatie.

 

Onze collega Hermien Wierdsma heeft 16 juni 2015 met succes haar thesis verdedigd en mag zich, na bijna vijf jaar studie, nu Master of Science noemen in de oncologiefysiotherapie. Haar eindopdracht (thesis) was een literatuuronderzoek naar het effect van fysiotherapeutische interventies bij door chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie (prikkelingen, doofheid, verhoogde gevoeligheid, spierkrampen enz. die veroorzaakt worden door chemotherapie).
Hermien is naast geregistreerd oncologiefysiotherapeut ook oedeemfysiotherapeut (methode Vodder).

zie ook www.kngf.nlwww.nvfl.fysionet.nl en www.fysiotherapieenkanker.nl