Bijscholing

Door na- en bijscholing blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Hieronder vindt u de onderwerpen waarin bij ons door de jaren heen hebben verdiept.

2021
Praktijkdagen lymfologie – praktijkcursus (Hermien)
Klinimetrie bij oedeem – cursusdag (Hermien)
Shockwavetherapie bij orthopedische problematiek – cursusdag (Erik)
Fysiotherapie in de palliatieve zorg bij kanker – cursusdag (Hermien)
Functioneel neurologische stoornis, vh conversie – cursus  (Corina)
Dry needling – cursus (Siska)
Masteropleiding manuele therapie (Auke)
Masteropleiding geriatriefysiotherapie (Jolien)

2020
Psychosociale oncologische zorg – cursus (Hermien)
Sensomotorische integratie – cursus  (Maaike)
Constrained Induced Movement Therapy (CIMT) – cursus (Corina/Jolien)
AED en reanimatietraining (team)
Masteropleiding manuele therapie (Auke)
Masteropleiding geriatrie fysiotherapie  (Jolien)

2019
Behandeling van hoofdpijnklachten – cursus (Maaike)
Anderhalve lijnszorg: Psychiatrische ziektebeelden in de fysiotherapeutische praktijk – cursus (Corina)
Dry Needling – cursus (Jur)
Balans en stabiliteit – cursus (Akkelien)
Balans: evidentie en toepassing in de Neurorevalidatie – Master Class  (Corina)
Sherborne – bewegingspedagogiek – cursus (Maaike)
Farmacologie en chronische aandoeningen – cursusdag (Hermien)
Shockwave therapie bij spasticiteit – cursusdag (Hermien en Corina)
Shockwave therapie – cursus (Siska)
Ekwip – cursus (Maaike)
Feldenkreis – cursus (Maaike)
Benevolution – congres MLDV (Hermien)
Master opleiding manuele therapie – masteropleiding (Auke)
Master opleiding geriatrie fysiotherapie – masteropleiding (Jolien)

2018
Fysiotherapie in de palliatieve zorg bij mensen met kanker – cursus (Hermien)
Inspanningsfysiologie – cursus (Corina)
Zelfmanagement bij lymfoedeem – cursus (Hermien)
Ronnie Gardiner Methode: multisensensorische oefenmethode voor de hersenen op muziek – cursus (Nynke)
Psycho-oncologie – cursus (Hermien)
Pijn bij oncologie en oedeem – cursusdag (Hermien)
Balans en stabiliteit – cursus (Auke)
Hoofdpijn – symposium (Jolien)
Kind en sport – symposium (Maaike)
Fysiotherapie bij (top)sportende kinderen – cursus (Akkelien)

2017
Dry needling – cursus (Jasper)
Geriatrie en Sarcopenie – lezing (Jolien)
AED en reanimatie – herhalingscursus (allen)
Loopanalyse bij volwassenen – cursus (Corina)
Hoe ga ik om met hoop en wanhoop in de palliatieve fase? – cursusdag (Hermien)
Fascietechnieken door Willy Fourie deel 2 – cursus (Hermien)
Jubileumcongres NVFL Lymfologie en Oncologie – congres (Hermien)
Mobilisation with movement volgens Mulligan concept – cursus (Auke)
Masteropleiding manuele therapie – afgerond! (Jasper)

2016
International Lymphoedema Symposium (Hermien)
Chronische pijn vanuit een neurowetenschappelijk pespectief – Master Class (Hermien)
ParkinsonNet congres  (Corina)
An integrated approach to the role of connective tissue damage after breast cancer treatment – cursus (Hermien)
The role of exercise in oncology rehabilitation (Lee Jones) – Master Class (Hermien)
Oncologische Zorg in Beweging – congres (Hermien)
Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie – verkorte cursus (Hermien)
Masteropleiding manuele therapie (Jasper)

2015
AED en reanimatie – herhalingscursus (allen)
Dance for Health – dansopleiding bij Scapino ballet voor dansen met patiënten met z. v. Parkinson, MS en reuma (Corina)
ParkinsonNetcongres (Corina)
Fysiotherapie en COPD – cursusdag (Hermien)
Neuro-anatomie – cursusdag Neurologie Fysiotherapeuten Friesland (Corina)
Schrijven bij Parkinson – cursusdag (Corina)
‘De voet doet er toe – een andere kijk op voeten en schoenen’ – lezing (Akkelien)
Samenwerking tussen hyperbare geneeskunde en oedeemfysiotherapeut – lezing (Hermien)
Schoudercursus (Jasper, Akkelien)
Masteropleiding geriatriefysiotherapie (Corina) – afgerond
Masteropleiding oncologiefysiotherapie (Hermien) – afgerond
Masteropleiding manuele therapie (Jasper)

2014
Tapen in het Mulligan concept – cursusdag (Akkelien)
Congres NVFL- Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten in de Lymfologie (Hermien)
Mini symposium Oncologie (Hermien)
Congres MLDV (manuele lymfdrainage Vodder) – congres (Hermien)
Core stability – lezing (Akkelien)
Bindweefsel- en mobilisatietechnieken – lezing (Akkelien)
Opleiding oedeemfysiotherapie – manuele lymfdrainage ad modum Vodder (Hermien)
Masteropleiding geriatriefysiotherapie (Corina)
Masteropleiding oncologiefysiotherapie (Hermien)
Masteropleiding manuele therapie (Jasper)

2013
AED en reanimatie – jaarlijkse herhaling (allen)
CVA-meer dan een cerebrale parese – cursusdag (Tom)
Chronische pijn – cursusdag (Tom)
Kinderneuropsychologie – cursus (Marjanne en Akkelien)
Zelfmanagement en de rol van de oedeem- en oncologiefysiotherapeut – congres (Hermien)
Ziekte van Parkinson – mini symposium (Tom)
Spel als therapie – cursusdag (Marjanne)
Kinder orthopedie – symposium (Marjanne)
Meten en verslagleggen in de praktijk – cursusdag (Tom)
Masteropleiding geriatriefysiotherapie (Corina)
Masteropleiding oncologiefysiotherapie (Hermien)
Masteropleiding manuele therapie (Jasper)
Opleiding oedeemfysiotherapie (Hermien)

2012
ETTPed (Elastisch therapeutisch tapen bij kinderen – cursus (Akkelien)
Mobiliseren volgens het Mulliganconcept – cursus (Akkelien)
Reanimeren en AED (allen)
Dystonie bij de zuigeling – cursusdag (Marjanne)
Medische en para-medische zorg bij borstkanker – minisymposium (Hermien)
Training bij oncologie – lezing (Hermien)
Masteropleiding geriatriefysiotherapie (Corina)
Masteropleiding oncologiefysiotherapie (Hermien)

2011
Wat beweegt kinderen – symposium (Akkelien)
Klinimetrie – cursus (Tom)
‘Pijn in het brein’ – de fsyiotherapeut als hersenchirurg – lezing (Akkelien en Hermien)
Reanimatie en AED (allen)
Masteropleiding geriatriefysiotherapie (Corina)
Masteropleiding oncologiefysiotherapie (Hermien)

2010
Mini symposium st. Antoniusziekenhuis Sneek (enkelfracturen, schouderoperaties, voorste kruisbandreconstructies) (Tom, Pyt, Hermien, Akkelien)
Plagiocephalometrie/meten van scheefhoofdigheid bij babies – cursus (Akkelien)
Themadag Oncologie – symposium (Hermien)
Revalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen – cursus (Corina)
The truth about Transversus – lezing (Pyt, Hermien)
Begin masteropleiding geriatriefysiotherapie (Corina)
Begin masteropleiding oncologiefysiotherapie  (Hermien)

Doorbreken van pijn- en stresspatronen (Pyt, Hermien)
Congres Manuele therapie (Tom, Hermien, Pyt)
Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisaties (introductie en extremiteiten) – cursus (Hermien)
Beeldvorming en diagnostiek bij muskuloskeletale afwijkingen m.b.v. MRI (Tom, Pyt)