Medical Taping

Wat is medical taping (kinesiotaping) en waar wordt het voor gebruikt?

Medical taping is een tape methode waarbij rekbare tape (140%)wordt gebruikt om de spieren in hun functie te ondersteunen.
Wij hebben spieren niet alleen om ons voort te bewegen maar ze zijn ook nodig voor onze bloed- lymfecirculatie en lichaamstemperatuur. De gedachte is dat, wanneer er zich problemen voordoen in een spier,  met deze tape het herstel kan worden geactiveerd.

Het toepassingengebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Voor uitgebreidere informatie: www.fysiotape.nl.