Nieuw: shockwave therapie

Sinds enige tijd beschikken wij over een shockwave apparaat.  Shockwaves zijn drukgolven die door een apparaat gegenereerd worden en die zich in het lichaam voorzetten en zodoende een effect hebben op het weefsel. Radiale shockwave therapie werkt vooral op structuur- en weefselniveau en is al jaren een bekende behandeling voor onder anderen chronische peesproblemen en calcificaties.
Een belangrijke reden voor ons (naast het goede effect op eerder genoemde problematiek)  om dit apparaat te gaan gebruiken is dat er wetenschappelijk bewijs is voor effect op het verminderen van spasticiteit bij o.a. cerebrale parese (CP), CVA en MS. Shockwave therapie is geen ‘stand alone’ therapie maar wordt gebruikt in aanvulling op functionele training, bijvoorbeeld looptraining. Hiermee zien wij ook samenwerking mogelijk met andere praktijken, waarbij wij de shockwave therapie geven en uw eigen fysiotherapeut de functionele training. Wanneer geen functionele therapie mogelijk is, maar er bijvoorbeeld sprake is van zo’n sterk spasme dat verpleegbaarheid in het gedrang komt, kan het ingezet worden ter verbetering van kwaliteit van leven door vermindering van pijn en verbeteren van verpleegbaarheid.
In onze praktijk zullen Corina Wouters en Hermien Wierdsma de behandelingen geven bij spasticiteit. Per 1 oktober is Siska Folkertsma gekwalificeerd om de shockwave behandelingen bij orthopedische problemen uit te voeren.
Voor vragen over shockwave therapie kunt u bellen met de praktijk. Eén van onze therapeuten belt u dan terug.

Publicatiedatum: 16-09-2019


Terug naar overzicht