Sensomotorische integratie bij kinderen

Sensomotorische integratie wordt nu ook in De Hertog aangeboden.

Achtergrond:
Via onze ogen, oren, neus, mond, huid en evenwichtsorgaan krijgen we informatie (prikkels) binnen over onze omgeving en ons eigen lichaam. Onze hersenen ontvangen deze informatie en geven signalen aan onze spieren en gewrichten om te reageren.
Als er teveel of te weinig prikkels binnenkomen dan zou je het volgende bij het kind kunnen zien:
• Het kind kan moeilijk stilzitten.
• Het kind lijkt dromerig en in zijn eigen wereld te leven
• Het kind reageert vaak laat op binnenkomende prikkels of prikkels uit zijn eigen lichaam (luistert niet als het geroepen wordt of voelt niet dat het naar de wc moet)
• Het kind reageert met een sterke afweerreactie op prikkels (bv. geluiden, eten, kleding, onverwachte of onvoorspelbare situaties, gaat dan geluiden maken, met hoofd bonken of doet de handen over de oren)
• Het kind lijkt alles op te merken in zijn of haar omgeving en is hierdoor sneller afgeleid dan andere kinderen
• Het kind beweegt houterig of wil bepaalde bewegingen niet maken (bv koprol)
• Het kind is angstig
• Het kind heeft meer moeite om nieuwe vaardigheden te leren.

Kinderfysiotherapie
Een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut kan het kind helpen anders te gaan reageren op prikkels.
Tijdens de eerste twee bezoeken wordt onderzocht waar het kind moeite mee heeft. Er wordt gekeken naar de manier van bewegen, hoe ze uitgevoerd worden en hoe het kind hier mee omgaat. Ook ouder(s) en soms de leerkracht worden hierbij ingeschakeld.
Hierna wordt een onderzoeksverslag gemaakt dat met de ouders wordt besproken en meegegeven. Het kan zijn dat ouders verder kunnen met adviezen maar er kan ook een behandeltraject aangeboden worden. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en omstandigheden van kind en ouders.
Een behandeling kan bij veel kinderen (en soms ook volwassenen) helpen. Door specifieke bewegingen te maken waarbij het kind zich op zijn gemak voelt en controle heeft, wordt geprobeerd het kind uit te lokken tot andere bewegingen, bewegingen die ze in het dagelijkse leven nodig hebben maar die ze nu (bewust of onbewust) niet maken. Kinderen leren hierdoor op een speelse en ontspannen manier om anders met de binnenkomende prikkels om te gaan en zich daardoor prettiger te voelen.

De sensomotorische integratie wordt in onze praktijk gedaan door kinderfysiotherapeut Maaike Koornstra. Zij heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd en al veel ervaring opgedaan.

Publicatiedatum: 23-08-2021


Terug naar overzicht