Nieuwe therapie voor arm/handproblemen na beroerte

Bij Fysiotherapie De Hertog wordt er dit najaar een nieuwe therapie gestart voor mensen die na een beroerte nog moeite hebben met het gebruiken van arm en/of hand, de zogeheten Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT).

CIMT is een therapievorm binnen de neurorevalidatie waarbij er gestreefd wordt naar een verbetering van de arm- en hand bewegingen. De patiënt wordt gestimuleerd de aangedane arm/hand tijdens de therapie te gebruiken door allerlei oefeningen terwijl de niet aangedane kant beperkt wordt en daardoor niet gebruikt kan worden. In de thuissituatie zal een gedeelte van de oefeningen ook gedaan moeten worden voor het beste effect.

CIMT is de meest onderzochte therapie vorm voor het verbeteren van bewegingen van de arm en hand bij mensen na een beroerte. Na het volgen van deze therapie is uit onderzoek gebleken dat de patiënten de aangedane arm/hand meer inschakelen tijdens alledaags activiteiten en doen ze ervaring op met wat ze wel en niet kunnen. De behandelingen hebben in alle fases na een beroerte effect, ook nog tot lang na het beroerte.

Jolien Bergsma (MSc revalidatiewetenschappen, MSc geriatiefysiotherapeut i.o.) en Corina Wouters (MSc geriatriefysiotherapeut) hebben beiden met succes de cursus CIMT afgerond. Zij zullen met vol enthousiasme vanaf eind september met een groep van maximaal zes personen starten. De therapie zal twee keer per week plaatst vinden gedurende acht weken lang. De deelnemers worden vantevoren gescreend door middel van onderzoeken en hierna worden de afspraken vastgelegd. Aan het einde van het traject volgt er na twee maanden een telefonische follow up. Resultaten worden bijgehouden en worden samen uitgereikt met een CIMT certificaat.

Voor wie is het?
Voor mensen tussen de 18 en 80 jaar in de chronische fase (>3 maanden) en (sub)acute fase na de beroerte. Voor mensen die gemotiveerd zijn om acht weken lang twee keer per week in De Hertog te willen oefenen en daarnaast thuis ook oefeningen bij willen houden.
Wilt u meer informatie over deze effectieve oefentherapie en of vergoeding vanuit uw verzekering, neem dan gerust contact op met de secretaresse op 0517-395100

 

Publicatiedatum: 07-09-2021


Terug naar overzicht